לאתר להקת מחול בת-שבע English   |
הנחיות תיעוד למחול
אודותניוזלטריםחומרים נוספיםהשאלההנחיות תיעוד למחוליצירת קשרתומכים ושותפים
הנחיות לתיעוד ושימור מחול
 
נוהל תיעוד הוא בגדר המלצה ויש להתאימו לצרכי הגוף המתעד. 
כמו כן יש להביא בחשבון קבלת הסכמת היוצרים והשותפים ליצירה למהלך הפקדת החוזים ומסמכי עבודה.
 
תיק תיעוד הפקה (דיגיטלי) // נוהל מקצועי
הנוהל המקצועי במסמך זה נועד להסדרת פרקטיקות תיעוד ושימור של תיקי הפקה לצרכים פנימיים של להקת מחול בת-שבע לעבודה מקצועית תקינה לטווח רחוק, ולטובת הציבור כתשתית לחקר תרבות ואמנות במדינת ישראל. 
הנוהל המקצועי נרשם לאחר פיילוט שנעשה על ההפקות של שתי יצירות מאת אוהד נהרין ללהקת מחול בת-שבע:  וירוס של אוהד נהרין (2014), העלאה מחודשת של ההפקה המקורית משנת 2001, והחור(2013).
תיעוד הפקה נועד לשימור מקיף של כל המסמכים הנוגעים להפקה. מרבית המסמכים הם דיגיטליים. המלצות לנוהל שימור חומרים פיזיים וקבצים שלא יהיו חלק מהתיק מופיעות בסוף המסמך.
יש להדגיש את האבחנה בין תיעוד ושימור לבין חשיפת החומרים- התיקים יהיו חסויים לציבור בכפוף לזכויות יוצרים וחוק צנעת הפרט. חלקים מוגדרים יהיו פתוחים לעיון הציבור.
 
בקבצים המצורפים תמצאו הנחיות מפורטות.