לאתר להקת מחול בת-שבע English   |

רפרטואר

1969-1964
/
1979-1970
/
1989-1980
/
1999-1990
/
2009-2000
/
2019-2010
/
2029-2020
/
מצוק / שרון פינזלי
לתמונה הקודמת לתמונה הבאה

כוריאוגרפיה: שרון פינזלי
תאורה: מרק ברול

קאסט מקורי:
רות אשל, ירון מגולין, קרין פרבר, אורית קינן

יצירה מקורית עבור להקת בת-שבע 2
תכנית ראשונה 1977

ניהול אמנותי בת-שבע 2 1980-1976: רינה גלוק ורינה שחם