לאתר להקת מחול בת-שבע English   |

עיון ושימושים נוספים

שימוש בחומרי ארכיון להקת מחול בת-שבע


הגדרות
"הארכיון" - ארכיון להקת מחול בת-שבע.
"הלהקה" – להקת מחול בת-שבע.
"ספרית בית אריאלה" – ספריית בית אריאלה, הארכיון הישראלי למחול, בה נמצאים החומרים הפיסיים והדיגיטליים של הארכיון.
"שימוש בחומרי הארכיון" - צפייה ו/או עיון ו/או העתקה של חומרים מארכיון להקת מחול בת-שבע.
"חומרים חסויים" - חומרי הארכיון שיש עליהם מגבלות צפייה והשימוש בהם מותנה באישור הלהקה ו/או בעלי זכויות היוצרים, לפי העניין.


רציונל ופרוצדורות
• מסמך זה מסדיר שימוש בחומרי הארכיון. מאחר ולחומרי הארכיון שימושים שונים ומשתמשים שונים, הסדרנו את השימוש בחומרי הארכיון באמצעות מערכת הרשאות מסודרת.

• ניסינו לאזן בין מטרת העל שהיא מתן אפשרות עיון מקסימלית לצרכי מחקר, הוראה וידע כללי לבין שמירה על זכויות יוצרים והגנת הפרט. על מנת שתהליך האישור יהיה פשוט ומהיר עד כמה שניתן, יצרנו רשימת הרשאות לפי סוגי החומרים וסוגי ההרשאות.
• החומרים הפיסיים והדיגיטליים של הארכיון נמצאים בספרית בית אריאלה ופתוחים לצפייה לקהל הרחב (למעט החומרים החסויים כמפורט להלן). צפייה ונגישות לחומרים הפיסיים והדיגיטליים תעשה בהתאם לכללי ספרית בית אריאלה ובהתאם לכל דין.
• חומרי הארכיון והשימוש בהם כפופים לדיני קניין רוחני וזכויות יוצרים, הלהקה הינה בעלת הזכויות בחלק מן החומרים אך קיימים חומרים רבים שהזכויות בהם אינן בבעלות הלהקה.
• שימוש בחומרי הארכיון לצרכים מסחריים (כל פרסום שהוא, לרבות תערוכה, סרט או ספר), אשר הלהקה איננה בעלת זכויות היוצרים בהם – על המבקש לפנות ישירות אל בעלי הזכויות לצורך השגת אישורם.
פרטי ההתקשרות של בעלי הזכויות אשר יהיו זמינים בלהקה ובארכיון הישראלי למחול יועברו למבקשים.
• מערכת ההרשאות תוכננה תוך התחשבות בזהות המשתמש ומטרת השימוש, כמפורט להלן:


זהות המשתמש מטרת השימוש
סטודנטים, חוקרים, מרצים מחקר והוראה, כנסים מקצועיים
קהל רחב, תלמידים ידע כללי
עיתונאים, פרסומאים, אוצרי תערוכות שימושים מסחריים (פרסום מכל סוג) –עיתון, תערוכה, ספר, סרט


• אישור לשימוש בחומרי הארכיון יינתן אך ורק לאדם ספציפי, למטרה ספציפית, לזמן מסוים ולרשימה סגורה של חומרים.
• בכל מקרה לא יינתן אישור גורף להעתקה.
• במקרה של העתקת חומרים, איכות החומרים שתועבר בהעתקה תהיה בהתאם לשימוש המיועד. במקרים מסוימים בהם אישור הלהקה מותנה באישור מבעל זכויות היוצרים, יש לידע אותו על איכות ההעתקה.
• בקשות לשימוש בחומרים יועברו כשהן חתומות ומלאות על-ידי המבקש לסמנכ"לית תוכן ותקשורת בלהקת בת-שבע לאישור.
כל בקשה תיבדק באופן פרטני ותשובה חיובית או שלילית תועבר למבקש.
• פירוט לגבי אופן הפנייה וקבלת האישור לשימוש בחומרי הארכיון יפורסם באתר האינטרנט של ארכיון הלהקה.
• יש לציין באישור כי על כל חומר שיינתן מטעם הארכיון יש לתת קרדיטים מלאים עם כל המידע שהארכיון אסף לגבי אותו חומר ושם הצלם.
• בכל שימוש בחומר יש לציין קרדיט בנוסח הבא:באדיבות ארכיון להקת בת-שבע והארכיון הישראלי למחול בבית אריאלה.

חומרים לרשות הציבור חומרים חסויים בשל שמירה על חוקי זכויות יוצרים והגנת הפרט מסמכי הרשאה
צפייה
חומר אודיו-ויזואלי
הרשאה כוללת יש לבקש אישור הלהקה לצפייה ביצירות מלאות של נהרין וחומרים חסויים אחרים
אישור צפייה בחומר אודיו-ויזואלי חסוי
העתקה
חומר אודיו-ויזואלי
לצרכי הוראה ומחקר
האישור יינתן לצרכי הוראה ספציפיים ויכלול את שם המוסד, הקורס ושנת ההוראה ו/או שם הכנס מקום ותאריך.
האישור יכלול רשימה סגורה ומוגדרת של חומרים.
אינו מותנה באישור בעלי הזכויות
אישור העתקת חומר אודיו-ויזואלי ותצלומים לצרכי הוראה ומחקר
לצרכי שימוש מסחרי לרבות פרסום, תערוכה, עיתונות, סרט או ספר
האישור יינתן לרשימת חומרים סגורה בלבד.
האישור יינתן למטרה מוגדרת, לתאריך מסוים ולפלטפורמה ספציפית.
האישור מותנה בהתחייבות לפרסום קרדיט לצלם וכל אינפורמציה על היצירה, יוצריה והמופיעים בה בנוסף לקרדיט בנוסח הבא:
באדיבות ארכיון להקת בת-שבע והארכיון הישראלי למחול בבית אריאלה.
מותנה באישור בעלי הזכויות
פניה לבעלי זכויות יוצרים תעשה ע"י המעוניין לצורך קבלת הרשאה
האישור של להקת בת-שבע אינו כולל את אישור בעלי הזכויות בחומרים ככל שנדרש על-פי דין (בנוסף ללהקת בת-שבע).
אישור העתקת חומר אודיו-ויזואלי
לשימוש מסחרי
צפייה והעתקה
מסמכים
הרשאה כוללת
ארכיון מנהלי
ותיקים אישיים-
יש לבקש אישור הלהקה
האישור יינתן למטרות מחקר ראוי בלבד, אחרי שנבחנו בקפידה.
האישור יינתן לגישה בלבד ויותנה בהתחייבות להימנעות מחשיפת המסמכים או ציטוט מהם.
אישור עיון במסמכים חסויים
לצרכי מחקר בלבד
פנייה לצורך קבלת אישור עיון במסמכים חסויים תעשה על ידי מנהלת הארכיון הישראלי למחול בצירוף המסמכים המבוקשים.
צפייה
תצלומים
הרשאה כוללת אין תצלומים חסויים
העתקה
תצלומים
לצרכי מחקר והוראה
אישור העתקה יינתן לצרכי הוראה ספציפיים ויכלול את שם המוסד, הקורס ושנת ההוראה ו/או שם הכנס מקום ותאריך.
האישור יכלול רשימה סגורה ומוגדרת של חומרים
העתקה של חומרים אישיים תעשה לרשימה מצומצמת ומוגדרת של חומרים ותוך התחייבות להימנע משימוש אחר, מלבד שימוש אישי
אינו מותנה באישור בעלי הזכויות
אישור העתקת חומר אודיו-ויזואלי ותצלומים לצרכי מחקר והוראה
העתקה
תצלומים
שימוש מסחרי לצרכי פרסום, לרבות תערוכה, עיתונות, סרט או ספר
האישור יינתן לרשימת חומרים סגורה בלבד.
האישור יינתן למטרה מוגדרת, לתאריך מסוים ולפלטפורמה ספציפית.
האישור מותנה בהתחייבות לפרסום קרדיט לצלם וכל אינפורמציה על היצירה, יוצריה והמופיעים בה בנוסף לקרדיט בנוסח הבא:
באדיבות ארכיון להקת בת-שבע והארכיון הישראלי למחול בבית אריאלה.
מותנה באישור בעלי הזכויות
פניה לבעלי זכויות יוצרים תעשה ע"י המעוניין לצורך קבלת הרשאה
האישור של להקת בת-שבע אינו כולל את אישור בעלי הזכויות בחומרים ככל שנדרש על-פי דין (בנוסף ללהקת בת-שבע).
אישור העתקת חומר אודיו-ויזואלי ותצלומים לשימוש מסחרי